22
Slide background
Slide background
Slide background

MONGOLIAN ROYAL ACADEMY

MAKING MONGOLIAN EDUCATION A GLOBAL BRAND

APPLICATION

ABOUT US

Slide background

Алсын хараа

Нүүдлийн соёл иргэншлийн өв уламжлал дээр суурилж Дэлхийн боловсролын охь дээжтэй сүлэлдүүлэн…

“SPICES” зарчим

Рояаль олон улсын дээд сургуулийн сургалт нь “SPICES” зарчимд тулгуурлан зохион байгуулагдана…

“PASSION” зарчим

Рояаль олон улсын дээд сургуулийн оюутнууд “PASSION” зарчмыг байнга мөрдлөг болгон суралцана…

1000 STUDENTS

НИЙТ СУРАЛЦАЖ БУЙ ОЮУТНУУД

МОНГОЛЫН РОЯАЛЬ АКАДЕМИ ОЛОН УЛСЫН ДЭЭД СУРГУУЛЬ